Untitled Document

Bilder knytta til ordet "industribygg"



Vikaleirane i Stryn

Skule- og industribygg i Vik

Industriområdet i Vik sett frå Årheimsfjellet. Ett...

Industribygg  Nomek  Vik  
Vikaleirane  
Bildenummer: 1095
Dato: 08.08.2004
Visningar: 3055
Stryn brannstasjon

Industribygg ved elva

I disse bygga ved Stryneelva hadde Nordfjord og Su...

Brannstasjon    
Bildenummer: 1209
Dato: 09.07.2004
Visningar: 3333