Untitled Document

Bilder knytta til ordet "lam"Mor passar godt på lamma sine

Lam i mai

Sauene trivast ute i det grøne graset. Om ikkje så...

Lam  Mai  Sau  
Bildenummer: 1115
Dato: 31.05.2004
Visningar: 2929
Lam i elvekanten

Lam ved Stryneelva

Eit lam kosar seg i kveldssola ved Stryneelva ein ...

Lam  Lundanibba  Staurinibba  
Bildenummer: 1156
Dato: 08.06.2004
Visningar: 2781
Sau og lam ved elva

Sauer ved Stryneelva

Sauemor og dei tre lamma hennar kosar seg med fris...

Lam  Sau  
Bildenummer: 1157
Dato: 08.06.2004
Visningar: 5132