Untitled Document

Bilder knytta til ordet "middagshåjen"Stor snøsmelting

Flaum i Strynedalen

Frå "Middagshåjen" har ein god utsikt utover Stryn...

Flaum  Kyrkjeeidsdalen  Middagshåjen  
Skjørdøla  Stryneelva  Ytreeidselva  
Bildenummer: 1031
Dato: 09.07.2005
Visningar: 3899