Untitled Document

Bilder knytta til ordet "revegard"Revefarm ved Stryneelva

Revegardar ved Stryneelva

Pels frå rev og mink var tidlegare ei god inntekt ...

Revegard  Stryneelva  
Bildenummer: 1223
Dato: 09.07.2004
Visningar: 2940