Untitled Document

Bilder knytta til ordet "sau"Luftig sau på stupkanten

Sau på kanten av stupet

Det framgår ikkje av bildet, men denne sauen beite...

Sau  Stup  årheimsfjellet  
Bildenummer: 1113
Dato: 28.06.2004
Visningar: 10393
Mor passar godt på lamma sine

Lam i mai

Sauene trivast ute i det grøne graset. Om ikkje så...

Lam  Mai  Sau  
Bildenummer: 1115
Dato: 31.05.2004
Visningar: 2929
Tygg maten godt

Sau tygg maten godt

Det er viktig å tygge maten godt. Denne sauen legg...

Sau  
Bildenummer: 1123
Dato: 17.06.2004
Visningar: 2866
Skumle dyr å møte på ein sommarkveld i skogen

Alien sheep

Slike sauer kan skreme livet av mange. Ikkje kjekt...

Alien  Sau  Skrømt  
Bildenummer: 1142
Dato: 25.07.2004
Visningar: 2880
Sau og lam ved elva

Sauer ved Stryneelva

Sauemor og dei tre lamma hennar kosar seg med fris...

Lam  Sau  
Bildenummer: 1157
Dato: 08.06.2004
Visningar: 5132
Sau med bjølle

Sau i blomstereng

Denne sauen har fått bjølla rundt halsen og er sna...

Blomstereng  Sau  
Bildenummer: 1166
Dato: 24.06.2004
Visningar: 4208