Untitled Document

Bilder knytta til ordet "skjørdøla"Stor snøsmelting

Flaum i Strynedalen

Frå "Middagshåjen" har ein god utsikt utover Stryn...

Flaum  Kyrkjeeidsdalen  Middagshåjen  
Skjørdøla  Stryneelva  Ytreeidselva  
Bildenummer: 1031
Dato: 09.07.2005
Visningar: 3899
Sætrar på kvar side av skjørdøla

Kyrkjeeidssætra og Ytreeeidssætra

Som så mange andre sætrar på vestlandet ligg også ...

Kyrkjeeidssætra  Skjørdøla  Ytreeeidssætra  
Bildenummer: 1100
Dato: 08.08.2003
Visningar: 2514
Utsikt over Kyrkjesdalen

Kyrkjesdalen

Utsikt over Kyrkjesdalen frå Aksla, som er ein fje...

Kyrkjeeidsdalen  Kyrkjeeidssætra  Skjørdøla  
Ytreeeidssætra  
Bildenummer: 1101
Dato: 08.08.2003
Visningar: 2597
Skjørdøla fossar kvit nedover Kyrkjessdalen

Kyrkjesdalen

Kyrkjesdalen sett frå Årheimsfjellet. Midt i dalen...

Kyrkjesdalen  Skjørdøla  Ytreselva  
Bildenummer: 1190
Dato: 09.07.2004
Visningar: 2865