Kyrkjesdalen


Skjørdøla fossar kvit nedover Kyrkjessdalen


   Delicious    Google Bookmark    FaceBook    Stumble Upon    Twitter    Myspace

Varde over Stryn sentrum Grand Princess i Olden hengebrua over stryneelva Sol i Strynedalen Årheimsøyna ved Årheim

Kyrkjesdalen sett frå Årheimsfjellet. Midt i dalen renn elva Skjørdøla, eller Ytreselva som den heiter i daglegtale. Elva kjem frå Trollvatnet som ligg i skaret bak i dalen. På austsida (høgre side) av elva har bruka på garden Kyrkjeeide beiterettar, og på vestsida har Ytreeide beiterettar.
Som dei fleste sidedalane til Strynedalen, startar også Kyrkjesdalen på omlag 600 moh. Her oppe på kanten ligg sætrane Ytreeidssætra og Kyrkjessætra.
Det høgaste fjellet på bildet er Kyrkjenibba som er 1400 meter høgt.
Informasjon om bildet
Bildenummer:
1190
Bildet er teke:
09.07.2004
Bildet er publisert:
09.06.2008
Antal visningar:
2768
Stikkord for bildet:
Relaterte lenkjer: