Vegen langs elva


Grusveg ved Stryneelva


   Delicious    Google Bookmark    FaceBook    Stumble Upon    Twitter    Myspace

Flytande luksus ved kai i Olden Kyrkjenibba spiss mot himmelen Fjellheimen sør for Oppstrynsvatnet Middagsfjellet og Hanekammen Vinterklart

Grusvegen langs sørsida av Strynedalen er ein mykje brukt turveg. Her ved Stryneelva på Sætre. Mange set pris på å kunne gå, jogge eller sykle oppover dalen på den eine sida av elva, for så å kunne krysse elva ved sætresbrua og returnere på andre sida av dalen. Mosjonsløpet Strynemila nyttar denne traseen.
Informasjon om bildet
Bildenummer:
1237
Bildet er teke:
28.07.2004
Bildet er publisert:
23.11.2008
Antal visningar:
2441
Stikkord for bildet:
Grusveg  Stryneelva  Veg  
Relaterte lenkjer: